Panthers vs Jaguars

Thunderbirds vs Seahawks

Leopards vs Bobcats

Eagles vs Ravens

Falcons vs Eagles

Ravens vs Phoenix

Eagles vs Seahawks

Panthers vs Pumas

Seahawks vs Thunderbirds

Ravens vs Eagles