Raiders vs Titans

Storm vs Thunder

Raiders vs Gladiators

Gladiators vs Spartans

Raiders vs Spartans

Titans vs Raiders

Thunder vs Lightning

Gladiators vs Raiders

Gladiators vs Spartans

Spartans vs Raiders