Lions vs leopards

Rebels vs Titans

Cardinals vs Seahawks

Cheetahs vs Cougars

Spartans vs Warriors

Phoenix vs Falcons

Lions vs Jaguars

Rebels vs Spartans

Cardinals vs Phoenix

Cheetahs vs Lions